Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z poszczególnych usług które umożliwia odbiornik ODIN TV BOX wyprodukowany przez spółkę pod firmą AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K. Z siedzibą w Szczecinie przy ul. Modra 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Szczecin zwany dalej producentem.

 

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się postanowieniami Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie w formie umożliwiającej jego poranie, wydrukowanie lub utrwalenie.

 

 1. Producent zastrzega sobie prawo do uregulowania w odrębnych regulaminach zasad korzystania z usług nieokreślonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Producent może w odrębnych regulaminach wprowadzić inne zasady korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności związanym z podejmowanymi przez Producenta akcjami promocyjnymi.

 

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminów promocji, a postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminów promocji.

 

 1. Producent sprzedaje urządzenie Odin Tv Box umożliwiając darmowy odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej oraz płatnych kanałów IP.

 

 1. Kupujący, który nabył odbiornik może korzystać z funkcji oglądania kanałów IP TV. Producent nie ponosi odpowiedzialności za umowy z tym związane.

 

 1. Kupujący może korzystać z Usług TV App Stre oraz IP TV jednie do własnego użytku osobistego.

 

 1. Korzystanie z usług IPTV oraz TV App Store możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Abonenta sieci Internet.

 

 1. Producent ni świadczy usług instalacji Urządzeń ani usług transmisji danych.

 

 1. Producent nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się w aplikacji Tv App Store oraz IPTV Yakka.tv

 

 1. Producent nie świadczy usług IPTV.

 

 1. Producent na swojej stronie umieszczał będzie link do stron operatorów dostarczających płatne treści.

 

 1. Podpisanie umowy o świadczenie usług dostawy treści leży po stroniekupującego.

 

 1. Producent nie bierze odpowiedzialności za rodzaj i zawartość oferowanych przez Operatorów treści.

 

 1. Odbiór darmowych aplikacji Foxxum TV oraz płatnych kanałów IP Yakka TV zależny jest od kraju zamieszkania użytkownika.

 

 1. Dostęp do darmowych aplikacji regulują umowy licencyjne.

 

 1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na sprzedawany przez niego Odin TV BOX, gwarancją objęty jest hardware i software urządzenia.

 

 1. Producent nie odpowiada za treści do których dostęp posiada kupujący za pomocą kupionego urządzenia.

 

 1. Kupujący podpisuje umowy z dostawcą treści na własne ryzyko.